Συνεργασίες

Το Τμήμα Διατροφής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» δέχεται τελειόφοιτους σπουδαστές / φοιτητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Α.Τ.Ε.Ι Διατροφής).

Για την χημική και μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων (Α’ υλών και τελικών - μαγειρεμένων προϊόντων), υπάρχει συνεργασία με Κρατικά εργαστήρια στα οποία οι αρμόδιοι του Τμήματος Διατροφής αποστέλλουν δείγματα σε τακτική βάση και με συγκεκριμένο πλάνο δειγματοληψίας. Τα εργαστήρια αυτά είναι τα κάτωθι:

  • Γενικό χημείο κράτους (Δ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών & Α’ Χημική Υπηρεσία Πειραιά)
  • Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.)