Δραστηριότητες

1) Στο Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής εξυπηρετούνται περιστατικά διαβητολογικά, κυστικής ίνωσης, παιδογαστενερολογικά, παιδικής παχυσαρκίας, παιδονευρολογικά (εφαρμογή κετογονικής δίαιτας), καρδιαγγειακά, νεφρολογικά, πνευμονολογικά, νευρολογικά και περιστατικά διατροφικών διαταραχών (παχυσαρκίας, νευρικής ανορεξίας και βουλιμίας).

2) Εκπαίδευση σπουδαστών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Κλινικής Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων.

3) Επιθεώρηση της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει τη σίτιση των ασθενών, για τη διαπίστωση τήρησης των απαιτήσεων που έχουν προδιαγραφεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

4) Έλεγχος εφαρμογής Λειτουργικών Προαπαιτουμένων Προγραμμάτων / Προληπτικών Μέτρων Ασφάλειας στα στάδια διεργασιών.

5) Διενέργεια συστηματικής δειγματοληψίας τροφίμων-τελικών προϊόντων και Α’ υλών, για την χημική και μικροβιολογική ανάλυσή τους, σε κρατικά εργαστήρια.