Εργαστήριο Κυτταρογενετικής

Το τμήμα ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Κ. Γαρδίκα το 1971, με την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Έρευνας της Κλινικής. Αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα με κατεύθυνση την κυτταρογενετική μελέτη των κακόηθων νεοπλασματικών νοσημάτων. Στο εργαστήριο επιτελείται κυτταρογενετική ανάλυση σε άτομα με ενδοκρινολογικά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής και σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, σε άτομα που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους κλπ. Υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Α. Πανανή. Το εργαστήριο, μετά την μετεγκατάσταση της Κλινικής τον Νοέμβριο 2003, παραμένει στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».