Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Αιματολογικής - Ογκολογικής Μονάδας

Στο εργαστήριο αυτό ευρίσκονται υπό εξέλιξη διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν την μελέτη των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, των οξειών λευχαιμιών, των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών της νόσου του Hodgkin, των λεμφωμάτων και άλλων νεοπλασμάτων.