Μονάδα Νεφρολογίας και Τεχνητού Νεφρού

Διαθέτει 15 μηχανήματα τεχνητού νεφρού με δυνατότητα διενέργειας όλων των τεχνικών αιμοκάθαρσης (κλασσική, αιμοδιαδιήθηση, αιμοπροσρόφηση, βιοδιήθηση). Επιπλέον υπάρχει ειδική αίθουσα για ηπατίτιδα Β με τρία (3) μηχανήματα Τεχν. Νεφρού και αίθουσα AIDS με ένα (1) μηχάνημα Τεχν. Νεφρού. Διαθέτει τέσσερις (4) κλίνες για αλλαγές συνεχούς φορητής περιτοναϊκής κάθαρσης εξοπλισμένες με τέσσερα (4) σύγχρονα μηχανήματα για διενέργεια και όλων των τεχνικών αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης. Επίσης λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό ιατρείο.