Μονάδα Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού

Περιλαμβάνει την Ενδοκρινολογική Μονάδα, το Διαβητολογικό Κέντρο καθώς και την Μονάδα Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών με τα αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία (ενδοκρινολογικό, παχυσαρκίας, διαβητολογικό, διαβητικής νεφροπάθειας, λοιμώξεων διαβήτη-διαβητικού ποδιού, διαβήτη της κύησης, λιπιδιολογικό).

Στην λειτουργία της ανωτέρω μονάδας περιλαμβάνεται και το τμήμα λιπιδιοαφαίρεσης και δισλιπιδαιμιών. Στην μονάδα ενδοκρινολογίας – διαβήτη – μεταβολισμού, πέραν του κυρίως εργαστηρίου, οπού διενεργούνται ποικίλες ειδικές εξετάσεις που αφορούν το διαβήτη και την εφαρμογή διαφόρων ερευνητικών πρωτοκόλλων, λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: μεταβολισμού πρωτεϊνών, ανοσολογίας του διαβήτη, μελέτης της διαβητικής νεφροπάθειας και υπέρτασης, και το εργαστήριο μοριακής βιολογίας.

Στις δραστηριότητες του διαβητολογικού κέντρου περιλαμβάνονται επίσης η μονάδα τεχνητού Παγκρέατος και η μονάδα λοιμώξεων. Η μονάδα μεταβολικών παθήσεων των οστών λειτουργεί από το 1991 και περιλαμβάνει ομώνυμο εξωτερικό ιατρείο, μηχάνημα οστικής πυκνομετρίας με την τεχνική της διπλοενεργειακής απορροφησιομετρίας φωτονίων καθώς και μηχάνημα οστικής πυκνομετρίας.