Γαστρεντερολογική Μονάδα

H μονάδα διενεργεί ενδοσκοπικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, παλίνδρομες παγκρεατογραφίες), όπως και διαστολές στενώσεων οισοφάγου, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων σε καρκινώματα, πολυπεκτομές, ενδοσκοπικές γαστροστομίες, αφαίρεση χοληδοχόλιθων, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στα χοληφόρα, σκλήρυνση ή απολίνωση κιρσών οισοφάγου. Επίσης λειτουργεί Εξωτερικό γαστρεντερολογικό Ιατρείο σε καθημερινή βάση.