Εκπαιδευτικό Έργο

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Κλινικής αφορά

Α. την προπτυχιακή εκπαίδευση:

1. εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής ΣΤ’ έτους, (13-15 φοιτητές/ανά τρίμηνο), που περιλαμβάνει την διδασκαλία τους σε θαλάμους νοσηλείας ασθενών, μαθήματα από αμφιθεάτρου, καταγραφή ιστορικών, παρουσίαση άρθρων και συμμετοχή τους στις εσωτερικές και γενικές εφημερίες της Κλινικής

2. εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής Δ΄ έτους (45 φοιτητές ανά εξάμηνο) που περιλαμβάνει την διδασκαλία τους σε θαλάμους ασθενών και μαθήματα από αμφιθεάτρου

3. εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Γ έτους κατά την διάρκεια παρακολούθησης του μαθήματος της Φαρμακολογίας , στα πλαίσια εσωτερικής και γενικής εφημερίας της Κλινικής

4. εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Α’ έτους (mentorshiop), με στόχο την εξοικείωση στην Κλινική Ιατρική

5. εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στο μάθημα Παθολογία (10/έτος), με διδασκαλία σε θαλάμους νοσηλείας ασθενών

Β. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

1. εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών στην Εσωτερική Παθολογία, Ενδοκρινολογία, Νεφρολογία, Γαστρεντερολογία, Ογκολογία, Αιματολογία, με διδασκαλία στους θαλάμους νοσηλείας ασθενών και τα εξωτερικά ιατρεία, παρουσίαση άρθρων, παρουσίαση περιστατικών και μαθήματα σε κοινές συναντήσεις των ιατρών της Κλινικής

2. συμμετοχή στις εσωτερικές και γενικές εφημερίες της Κλινικής

3. συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις