Επιστημονικό Προσωπικό

Ιατροί, Μέλη ΔΕΠ

1. Α.Μπάμιας Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Διευθυντής της Κλινικής
2. Δ. Βλαχάκος, Καθηγητής Νεφρολογίας
3. Ε. Χατζηαγγελάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας
4. Ε. Μπουτάτη, Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας
5. Α. Ράπτης, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας
6. Π. Χαλβατσιώτης, Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας
7. Β. Λαμπαδιάρη, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας
8. Μ. Πέππα, Επικ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας
9. Β. Παππά, Επίκ. Καθηγήτρια Αιματολογίας
10. Κ. Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
11. Π. Τσιριγώτης, Επίκ. Καθηγητής Αιματολογίας
12. Α. Ψυρρή, Επίκ. Καθηγήτρια Ογκολογίας

Ιατροί ΕΣΥ

1. Γιαννόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής ΕΣΥ (Παθολογίας)
2. Χαρίτος Διονύσιος, Διευθυντής ΕΣΥ (Παθολογίας)
3. Παρασκευοπούλου Μαρίνα, Διευθύντρια ΕΣΥ (Παθολογίας)
4. Ξηρός Νικόλαος, Διευθυντής ΕΣΥ (Παθολογίας - Ογκολογίας)
5. Καλογεροπούλου Σοφία, Διευθύντρια ΕΣΥ (Νεφρολογίας)
6. Κατσούδας Σπυρίδων, Διευθυντής ΕΣΥ (Νεφρολογίας)
7. Μπαχαράκη Δήμητρα, Διευθύντρια ΕΣΥ (Νεφρολογίας)
8. Βασιλάτου Ευαγγελία, Διευθύντρια ΕΣΥ (Ενδοκρινολογίας)
9. Βασιλειάδη Δήμητρα, Επιμελήτρια Α΄ (Ενδοκρινολογίας)
10. Γούναρη Παρασκευή Επιμελήτρια Α΄ (Νεφρολογίας)
11. Πολύμερος Δημήτρης, Επιμελητής Α΄ (Γαστρεντερολογίας)
12. Σωτηρόπουλος Κων/νος, Επιμελητής Α΄ (Παθολογίας)
13. Χριστοπούλου Βασιλική, Επιμελήτρια Α΄ (Παθολογίας)
14. Παπαγεωργίου Σωτήριος, Επιμελητής Α΄(Αιματολογίας)
15. Σταμούλη Μαρία, Επιμελήτρια Α΄ (Αιματολογίας)