Γενικά για την Κλινική

Διευθυντής Β Πνευμονολογικής Κλινικής: Καθηγητής Σπ. Παπίρης

Η κλινική λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2005. Εκπαιδεύει φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου στο μάθημα της Πνευμονολογίας και Φυματιολογίας, συμμετέχει στο κλινικό έργο του νοσοκομείου και στη γενική εφημερία αυτού, ενώ εκπονεί σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο σε διάφορους τομείς.