Συνέδρια-Δημοσιεύσεις

Μέλη ΔΕΠ της Κλινικής συμμετείχαν στις επιστημονικές επιτροπές και τη διοργάνωση των κάτωθι συνεδρίων/σεμιναρίων για το έτος 2007:

  • State of the Art. 4/2007
  • 12ο Διατομεακό Επιστημονικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 11/2007
  • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, 12/2007

Οι δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις της κλινικής σε συνέδρια έχουν ως εξής για το έτος 2007:

  • 12 Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις
  • 4 Ελληνικές Δημοσιεύσεις
  • 8 Ανακοινώσεις της κλινικής σε ξενόγλωσσα συνέδρια
  • 9 Ανακοινώσεις της κλινικής σε ελληνικά συνέδρια