Ερευνητικό Έργο

Τα μέλη ΔΕΠ δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά πρωτόκολλα σε συνεργασία με το Ερευνητικό κέντρο Μαριάνθη Σίμου του ιδρύματος «Θώραξ».

Οι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

  • Διάμεσες Πνευμονοπάθειες (κύριος ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Παπίρης, Ε. Μάναλη)
  • Παθήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον επαγγελματικό χώρο (κύριος ερευνητής Επικ. Καθηγήτρια Α. Καρακατσάνη)
  • Νοσήματα Υπεζωκότα (κύριος ερευνητής Λέκτορας Ι. Καλομενίδης)
  • Αποφρακτικά νοσήματα αεραγωγών (κύριος ερευνητής Σ. Λουκίδης)

Στην κλινική εκπονούνται διδακτορικές διατριβές που αφορούν τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες