Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Σπυρίδων Παπίρης, Καθηγητής, Δ/ντης Κλινικής

Άννα Καρακατσάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιωάννης Καλομενίδης, Επικουρος Καθηγητής

Στυλιανός Λουκίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Ευφροσύνη Μάναλη, Λέκτορας (ΠΔ 407/80)

Γιατροί Ε.Σ.Υ.

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Επιμελητής Β΄

Αικατερίνη Βλάμη, Επιμελήτρια Β΄

Λυκούργος Κολιλέκας, Επικουρικός Επιμελητής Β

Μόσχος Χαράλαμπος, Επικουρικός Επιμελητής Β

Γάκη Ελένη, Επικουρική Επιμελήτρια Β

Παπαδοπούλου Αμαλίας, Επικουρική Επιμελήτρια Β

Χατζηλιά Δέσποινα, Επικουρική Επιμελήτρια Β

Μαρκουλάκη Δέσποινα, Επικουρική Επιμελήτρια Β

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Χριστίνα Τριανταφυλλίδη, Ιατρός (ΕΛΚΕ)

Ρούσου Ανέζα (άμισθη)

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Ιωάννης Ψαλίδας

Ισαβέλα Σρεκενσλέγκερ

Σοφία Αναστασίου