Ειδικές Μονάδες-Αντικείμενα

Ειδικές Μονάδες - Εργαστήρια

  • Κλινική
  • Μονάδα Λειτουργικού Ελέγχου της Αναπνοής
  • Μονάδα Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης
  • Μονάδα Άσθματος & Αλλεργίας
  • Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων & Επεμβατικής Πνευμονολογίας
  • Μονάδα Μελέτης Διαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

  • Πνευμονολογικό
  • Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης
  • Ιατρεία Βρογχικού Άσθματος και Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
  • Ιατρείο Ύπνου