Χειρουργικές επεμβάσεις-πράξεις

 • Ανάταξη Συστροφής
 • Αφαίρεση Εκτροπίου Ουρήθρας
 • Αφαίρεση Κύστης Επιδιδυμίδος
 • Βιοψίες Ουροδόχου Κύστεως
 • Διακυστική Προστατεκτομή
 • Διουρηθρική Εκτομή Όγκου Kύστεως
 • Διουρηθρική Εκτομή Κύστεως
 • Κιρσοκήλες
 • Κυστεκτομή με ουρητηροδερμοστομίες
 • Κυστεολιθοτριψία
 • Μερική Ουρητηρεκτομή με Ουρητηρο Κυστεο Αναστόμωση
 • Νεφρεκτομή
 • Νεφροουρητηρεκτομή
 • Οπτική Ουρηθροτομή - Κυστεοσκόπηση
 • Ορχεοπηξία
 • Ουρητηρολιθοτριψίες
 • Ουρητηροσκοπήσεις
 • Περιτομές
 • Πλαστική Κήλης
 • Ριζική Πεεκτομή & Λεμφαδενικός Καθαρισμός
 • Ριζική Προστατεκτομή
 • Τοποθέτηση Pig Tail
 • Υδροδιάταση Κύστεως
 • Υδροκήλες

Διευθυντής Γ Ουρολογικής κλινικής

Μιχαήλ Χρυσοφός  Καθηγητής