Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής. Ειδικότερα:

Ιατρείο Ουρολογικό: Γενική Ουρολογία.
Ιατρείο Παθήσεων Προστάτου
Ιατρείο Ακράτειας
Ιατρείο Ενδοσκοπήσεων (Κυστεοσκοπήσεις – Ουρηθροσκοπήσεις, Ενδοσκοπικές μικροεπεμβάσεις)
Ιατρείο Μικροεπεμβάσεων: (περιτομή, βραχύς χαλινός)
Ιατρείο Ανδρολογικό: Γενική ανδρολογία, στυτική δυσλειτουργία, πεϊκές προθέσεις, υπογονιμότητα, διαταραχές εκσπερμάτισης, μικροφαλία, ν. Peyronie, triplex πεϊκών αρτηριών.