Κλινικό Έργο

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Πίνακας 1. Εξετασθέντες ασθενείς στα ΤΕΙ

Ουρολογ1

Εξειδικευμένες Ουρολογικές Εξετάσεις - Επεμβάσεις

Πίνακας 2.Ιατρικές πράξεις ανά έτος

ουρολογ2

1: Συμπεριλαμβάνονται: Ουρηθροκυστεοσκοπήσεις, Βιοψίες Κύστης με ή χωρίς ηλεκτροκαυτηρίαση, Οπτικές Ουρηθροτομίες, Κυστεολιθοτριψίες, Καθετηριασμός ουρητήρων, Τοποθέτηση ή αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων, Ουρητηροσκοπήσεις.

2: Συμπεριλαμβάνονται: Περιτομές, Βιοψίες, Πλαστική Χαλινού, Αφαίρεση Εκτροπιών Ουρήθρας, Αφαίρεση ογκωμάτων έξω γεννητικών οργάνων, Μεατοτομίες, Υδροκήλες.

Μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία

Περίοδος: 2004 -2008 Σύνολο: 220