Κλινικό Έργο

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Πίνακας 1. Εξετασθέντες ασθενείς στα ΤΕΙ

Ουρολογ1

  • Οι ασθενείς αυτοί αφορούν εξωτερικούς ασθενείς εξετασθέντες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Ουρολογικού. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εσωτερικοί ασθενείς (οι νοσηλευόμενοι σε κλινικές του νοσοκομείου), ούτε τα περιστατικά που εξετάζονται και αντιμετωπίζονται στις εφημερίες.
  • Η κλινική δέχεται κατά μέσο όρο 3 προσκλήσεις ημερησίως για ουρολογική εκτίμηση από τις κλινικές, ενώ αντιμετωπίζονται κατά μέσο όρο 3 περιστατικά στις εφημερίες.
  • Η κλινική δεν δύναται να δεχτεί επείγοντα ουρολογικά περιστατικά λόγω μη λειτουργίας της για εσωτερικές νοσηλείες
  • Συνεπώς στα προαναφερθέντα περιστατικά θα πρέπει να προστεθούν άνω των 9.000 ασθενών για τα 5 έτη λειτουργίας του νοσοκομείου που έχουν εκτιμηθεί όντας ήδη νοσηλευόμενοι ή σαν επείγοντα περιστατικά.

Εξειδικευμένες Ουρολογικές Εξετάσεις - Επεμβάσεις

Πίνακας 2.Ιατρικές πράξεις ανά έτος

ουρολογ2

1: Συμπεριλαμβάνονται: Ουρηθροκυστεοσκοπήσεις, Βιοψίες Κύστης με ή χωρίς ηλεκτροκαυτηρίαση, Οπτικές Ουρηθροτομίες, Κυστεολιθοτριψίες, Καθετηριασμός ουρητήρων, Τοποθέτηση ή αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων, Ουρητηροσκοπήσεις.

2: Συμπεριλαμβάνονται: Περιτομές, Βιοψίες, Πλαστική Χαλινού, Αφαίρεση Εκτροπιών Ουρήθρας, Αφαίρεση ογκωμάτων έξω γεννητικών οργάνων, Μεατοτομίες, Υδροκήλες.

Μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία

Περίοδος: 2004 -2008 Σύνολο: 220

  • Παθήσεις Νεφρών: 35.
  • Παθήσεις Ουρητήρων: 25.
  • Παθήσεις Οσχέου – Όρχεων: 70.
  • Παθήσεις Έξω Γεννητικών Οργάνων: 60.
  • Άλλες: 30.