Προσωπικό

 

Ιατροί ΕΣΥ

Δ/ντής ΕΣΥ Χρήστος Λιάκουρας
Επιμελητής Α’ Αργύρης Σιατέλης
Δ/ντής ΕΣΥ Ανδρέας Κυριακόπουλος
Δ/ντής ΕΣΥ Βασίλειος Καπράλος

Επικουρικοί Ιατροί

Επιμελητής Β’ Γεώργιος Μακρής
Επιμελητής Β’ Ιάσων Μυλωνάς

Υπεύθυνος Ανδρολογικού Ιατρείου:

Αν.Καθηγητής Ανατομίας &
Χειρουργικής Ανατομίας Βασίλειος Πρωτογέρου