Συνέδρια-Δημοσιεύσεις

Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Κέντρα της Ευρώπης, εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων πάνω στον καρκίνο του λάρυγγα, σε παθήσεις ρινός και παραρρινίων, σε παθήσεις κεφαλής και τραχήλου, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακοολογία και ωτολογία.

Πάνω από 400 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, Ελληνικά και Ξενόγλωσσα (Medline).

Συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.