Εκπαιδευτικό Έργο

Α) Από το 2003 έως σήμερα εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής σχολής και οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στην ωτορινολαρυγγολογία .

Β) Εκπαίδευση ειδικευομένων

Γ) Μετεκπαιδευτικά μαθήματα κάθε Τρίτη σε συνεργασία με την Α’ ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ) Συμμετοχή σε πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό και εσωτερικό (μέλη της κλινικής ως εκπαιδευτές)

Ε) Οργάνωση σεμιναρίων:

● Ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός-παραρρινίων κόλπων

● Ρινοπλαστικής-πλαστικής ρινικού διαφράγματος

● Ωτοχειρουργικής

ΣΤ) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. “Ακοολογίας-Νευροωτολογίας”, σε συνεργασία με την Α’ ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Διιδρυματικό-Διατμηματικό ΠΜΣ “Παθήσεις Ρινός, βάσης κρανίου και προσωπικής χώρας”, σε συνεργασία με την Α΄ ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την ΩΡΛ κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών.