Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής: Καθηγητής Νικολόπουλος Θωμάς

Μέλη ΔΕΠ

Μαραγκουδάκης Παύλος, Καθηγητής

Δελίδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής

Ιατροί Ε.Σ.Υ.

Προίκας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Παπαδημητρίου Νικόλαος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Καραμαγκιόλας Σωτήριος, Επιμελητής Β’

Τζαγκαρουλάκης Μιχάλης, Επιμελητής Β’

Πανεπιστημιακός Υπότροφος: Κορρές Γεώργιος

Ειδικευόμενοι Ιατροί: Έξι θέσεις ειδικευόμενων για πλήρη ειδικότητα