Εξωτερικά Ιατρεία

Δευτέρα και Παρασκευή: Α’ και Β’ Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τηλ. 1535)

Τρίτη: -Ρινολογικό (τηλ 1535)

-Ειδικές Ακοολογικές Δοκιμασίες, ABR, ASSR, Νυσταγμογράφημα (προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης)

Τετάρτη: -Ιατρείο Διαταραχών Φωνής Κατάποσης και Αεραγωγού (τηλ 1535)

-Ογκολογικό (τηλ 1535)

Πέμπτη: Παιδικής Βαρηκοΐας (1535)