Ειδικές Μονάδες-Εργαστήρια

1) Ακοολογικό-Νευροωτολογικό

Υπεύθυνος: Γ. Κορρές, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

2) Ιατρείο Διαταραχών φωνής, κατάποσης και αεραγωγού

Υπεύθυνος: Α. Δελίδης, Επ. Καθηγητής

3) Ογκολογικό

Υπεύθυνοι:

Α. Δελίδης, Επ. Καθηγητής

Ν. Παπαδημητρίου, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Κ. Προίκας, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

4) Παιδικής βαρηκοΐας

Υπεύθυνος: Θ. Νικολόπουλος, Καθηγητής

5) Ρινολογικό

Υπεύθυνοι: Σ. Καραμαγκιόλας, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

Μ. Τζαγκαρουλάκης, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.