Επιστημονικό Έργο

Η Κλινική διοργανώνει με δικιά της πρωτοβουλία οφθαλμολογικές Ημερίδες, συμμετέχει σε όλα σχεδόν τα μεγάλα Διεθνή και Ελληνικά Οφθαλμολογικά Συνέδρια με Διαλέξεις, Ελεύθερες ανακοινώσεις και Στρογγυλές τράπεζες και δημοσιεύει τα αποτελέσματα του επιστημονικού της έργου σε έγκριτα ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά.