Ερευνητικό Έργο

Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο (2) ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια Διεθνών Πρωτοκόλλων. Στο Πειραματικό Χειρουργείο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο (2) πειραματικά πρωτόκολλα.