Εκπαιδευτικό Έργο

Κατά τη διάρκεια του 2006 παρουσιάστηκαν και εντάχτηκαν στη δύναμη της Κλινικής πέντε (5) ειδικευόμενοι ιατροί για έναρξη ή συνέχιση ειδικότητος. Εντός του 2007 προστέθηκαν εννέα (9) επιπλέον ειδικευόμενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 14.

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των κλινικών, εργαστηριακών και χειρουργικών δραστηριοτήτων. Η εκπαίδευση των φοιτητών πέμπτου έτους Ιατρικής περιλαμβάνει Θεωρητική διδασκαλία από αμφιθεάτρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη (08.30-10.30) ακολουθούμενη από Πρακτική άσκηση – Φροντιστηριακή εκπαίδευση (10.30-13.00).

Κάθε Παρασκευή (14.00-16.00) λαμβάνουν χώρα παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων από τους ειδικευόμενους στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών ενδοκλινικών μαθημάτων. Κάθε Τετάρτη (16.00-18.00) λαμβάνουν χώρα μετεκπαιδευτικές διαλέξεις επί ενδιαφερόντων θεμάτων και συγχρόνων εξελίξεων.