Νοσηλευτική Πτέρυγα

Έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της Νοσηλευτικής Πτέρυγας της Β΄Οφθαλμολογικής Κλινικής (4ος όροφος) με δυναμικό 20 κλινών, στελεχωμένη από το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό. Διατίθεται Οφθαλμολογικό Εξεταστήριο πλήρως εξοπλισμένο για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής (εφημερία, προεγχειρητικός έλεγχος, παρακολούθηση ασθενών) και Αίθουσα Συνεδριάσεων των Ιατρών. Στην Πτέρυγα αυτή λειτουργεί επίσης το Ιατρείο Διαβήτη και το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντός του ημερολογιακού έτους 2006 νοσηλεύτηκαν 1.102 ασθενείς με τάσεις αυξήσεως κατά το 2007.

Άμεσες προτεραιότητες σε εξέλιξη:

  • Ανάπτυξη και λειτουργία του Τμήματος Διαθλαστικής Χειρουργικής Κερατοειδούς
  • Ανάπτυξη του Τμήματος Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς
  • Ανάπτυξη Τράπεζας Μοσχευμάτων
  • Λειτουργία Τμήματος Οφθαλμικών Φλεγμονών