Χειρουργεία

Τα προγραμματισμένα χειρουργεία λαμβάνουν χώρα τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 07.30-15.00 . Έκτακτα χειρουργεία διενεργούνται όποτε απαιτηθεί. Διατίθενται δύο (2) πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες αμιγώς Οφθαλμολογικές με συνοδό νοσηλευτική και τεχνική υποστήριξη. Οι χειρουργικές αίθουσες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Μπορούν να διεξαχθούν χειρουργεία με τοπική και γενική αναισθησία. Διατίθενται δύο (2) χειρουργικά μικροσκόπια με ομοαξονική συμπαρατήρηση, σύνδεση με ψηφιακή βιντεοκάμερα και ταυτόχρονη προβολή σε οθόνη TFT-LCD με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής (DVD Recorder), τρία (3) μηχανήματα φακοθρυψίας, ένα (1) μηχάνημα υαλοειδεκτομής, μηχάνημα κρυοπηξίας, μηχάνημα ενδο-laser. Τα οφθαλμολογικά χειρουργικά εργαλεία αποστειρώνονται σε τρεις (3) κλιβάνους διαθέσιμους στο χώρο του Οφθαλμολογικού Χειρουργείου.

Πραγματοποιούνται συνηθέστερα τα κάτωθι χειρουργεία:

 • Επεμβάσεις Καταρράκτου (Φακοθρυψία δι’ Υπερήχων, εξωπεριφακικές)
 • Αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις (Τραμπεκουλεκτομές, ενθέσεις βαλβίδος,
 • υνδεδυασμένες)
  Λοιπές επεμβάσεις προσθίου ημιμορίου (πτερύγια κλπ)
 • Υαλοειδεκτομές
 • Επεμβάσεις Αποκολλήσεως Αμφιβληστροειδούς
 • Χειρουργεία Στραβισμού
 • Οφθαλμοπλαστικά χειρουργεία (Δακρυϊκού ασκού, βλεφάρων, κόγχου)
 • Μικροεπεμβάσεις βλεφάρων (χαλάζια, θηλώματα κλπ)
 • Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντός του ημερολογιακού έτους 2006 πραγματοποιήθηκαν 1338 χειρουργικές πράξεις με τάσεις αυξήσεως κατά το 2007.