Ειδικές Εξετάσεις - Εργαστήριο

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας των κατωτέρω ειδικών οφθαλμολογικών εξετάσεων και θεραπειών, με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού) :

 1. Τοπογραφία κερατοειδούς (Τμήμα Κερατοειδούς)
 2. Οπτικά πεδία (Οπτική περιμετρία) (Τμήμα Γλαυκώματος)
 3. GDx (Μελέτη ινών οπτικού νεύρου) (Τμήμα Γλαυκώματος)
 4. OCT – RNFL (Οπτική Τομογραφία Συνοχής) (Τμήμα Γλαυκώματος)
 5. Φλουροαγγειογραφία (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 6. Φλουροαγγειογραφία με Ινδοκυανίνη (ICG) (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 7. OCT (Οπτική Τομογραφία Συνοχής) (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 8. Υπερηχογραφία (A-scan, B-scan) (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 9. YAG LASER (Εξωτερικά Ιατρεία)
 10. Argon LASER (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 11. Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) (Τμήμα Αμφιβληστροειδούς)
 12. ERG (ΗΑΓ Ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφία) (Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας)
 13. VEP (ΠΔΙΛ Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού) (Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας)