Εξωτερικά Ιατρεία

Η διαχείριση των εξωτερικών ασθενών λαμβάνει χώρα στα Εξωτερικά Ιατρεία. Διατίθενται πέντε (5) πλήρως εξοπλισμένα ανεξάρτητα εξεταστήρια, που μπορούν να ενισχυθούν από δύο (2) επιπλέον εξεταστήρια που βρίσκονται στον Όροφο Νοσηλείας της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Τα Εξεταστήρια των Εξωτερικών Ιατρείων είναι άρτια εξοπλισμένα με όλα τα αναγκαία τεχνικά μέσα και πλήρως λειτουργικά. Λειτουργούν καθημερινά 08.00-14.00 (Β΄ Στάση Εξωτερικών Ιατρείων). Σε τακτική βάση εξυπηρετούν τους ασθενείς με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού).

Επιπλέον εξετάζονται εκτάκτως όλα τα επείγοντα περιστατικά που παραπέμπονται από το Τ.Ε.Π., καθώς και όσοι νοσηλευόμενοι (εσωτερικοί) ασθενείς παραπέμπονται από τις Κλινικές στις οποίες ανήκουν. Τα Εξωτερικά Ιατρεία στελεχώνονται από μέλη ΔΕΠ και Επιμελητές της Κλινικής, συνεπικουρούμενους από τους Ειδικευόμενους ιατρούς της Κλινικής. Μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές / εκπαιδευόμενοι και φοιτητές.