Ειδικά Τμήματα

Τμήμα Κερατοειδούς

Λειτουργεί κάθε Τρίτη 08.00-14.00 με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού). Αντικείμενα: εκτίμηση μυωπίας-υπερμετρωπίας-αστιγματισμού, μελέτη φακών επαφής, μελέτη κερατοειδούς, αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων του κερατοειδούς, εκφυλιστικών παθήσεων και ειδικών κερατοπαθειών, διενέργεια Τοπογραφίας κερατοειδούς, προγραμματισμός χειρουργείων κερατοειδούς. Τμήμα Διαθλαστικής

Χειρουργικής (LASER)

Οργανώνεται και θα λειτουργήσει σύντομα. Αντικείμενα: διόρθωση μυωπίας-αστιγματισμού-υπερμετρωπίας με LASER, θεραπευτική χρήση LASER.

Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς

Λειτουργεί υπό το συντονισμό του Τμήματος Κερατοειδούς. Είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των χειρουργείων μεταμοσχεύσεως κερατοειδούς, καθώς επίσης για τον πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των μεταμοσχευθέντων. Προγραμματίζεται επίσης η σύσταση και λειτουργία Τράπεζας Μοσχευμάτων.

Τμήμα Γλαυκώματος

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 09.00-12.00 με τη διαδικασία της προσυνενόησης (ραντεβού). Αντικείμενα: παρακολούθηση γλαυκωματικών ασθενών, εκτίμηση υπόπτων γλαυκώματος, μελέτη κεφαλής οπτικού νεύρου και οπτικών ινών, διενέργεια απαιτουμένων βασικών (τονομετρία, γωνιοσκοπία) και ειδικών εξετάσεων (Οπτικά πεδία, GDx, OCT).

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς – Υαλοειδούς

Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 08.00-14.00 με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού). Κάθε Παρασκευή διενεργούνται Φωτοδυναμικές θεραπείες (PDT) κατόπιν προγραμματισμού. Αντικείμενα: εκτίμηση και παρακολούθηση παθήσεων και βλαβών του υαλοειδούς, του αμφιβληστροειδούς (αγγειακές βλάβες, εκφυλιστικές, φλεγμονώδεις κλπ) και των τμημάτων του (ωχρά κηλίς κλπ), διενέργεια βασικών (βυθοσκόπηση) και ειδικών εξετάσεων (Φλουροαγγειογραφία, ICG, OCT), προγραμματισμός ειδικών θεραπειών (Φωτοδυναμική, LASER κλπ).

Ιατρείο Διαβήτου

Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 08.00-14.00 με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού). Αντικείμενα: εκτίμηση και παρακολούθηση ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια διαφόρων σταδίων και προγραμματισμός θεραπευτικών χειρισμών, διενέργεια βασικών (βυθοσκόπηση) και ειδικών εξετάσεων (OCT).

Τμήμα Παιδοοφθαλμολογίας – Στραβισμού – Ορθοπτικό

Λειτουργεί κάθε Πέμπτη 10.00-13.00 με τη διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού). Αντικείμενα: εκτίμηση και αντιμετώπιση οφθαλμικών παθήσεων σε παιδιά μέχρι 14 ετών, μελέτη φορίας – τροπίας (στραβισμού) και προγραμματισμός αντιμετώπισης, διενέργεια ειδικών δοκιμασιών στραβισμού.

Τμήμα Βλεφάρων-Κόγχου

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα 09.00-14.00. Αντικείμενα: παθήσεις βλεφάρων, δακρυϊκής συσκευής και οφθαλμικού κόγχου.

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας

Λειτουργεί κάθε Τετάρτη 10.00-12.00. Αντικείμενα: Διενέργεια ειδικών ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων (Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα – ΗΑΓ, Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού – ΠΔΙΛ).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντός του ημερολογιακού έτους 2006 εξετάστηκαν στα Εξωτερικά Ιατρεία και τα ειδικά τμήματα 7005 ασθενείς.