Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας (κωδ. 03726 πρώτη εξέταση, κωδ. 07198 επανεξέταση)

Η κεφαλαλγία αποτελεί τη συχνότερη αιτία προσέλευσης των ασθενών σε ένα Νευρολόγο. Στο ιατρείο εξετάζεται και παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών με χρόνια κεφαλαλγία ή προσωπαλγία. Γίνεται προσεκτική κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού για να καθοριστεί εάν πρόκειται για πρωτοπαθή κεφαλαλγία οπότε δίδεται η κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία ή δευτεροπαθές σύνδρομο κεφαλαλγίας που θα χρειαστεί παραπομπή και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες. Εκτός των συνήθων τύπων πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας - προσωπαλγίας (Κεφαλαλγία τάσεως, Ημικρανία, Αθροιστική Κεφαλαλγία, Νευραλγία Τριδύμου) , υπάρχει εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση πιο σπάνιων μορφών κεφαλαλγίας ( Παροξυσμική Ημικρανία, Συνεχής Ημικρανία, Κεφαλαλγία ενδοκράνιας υπότασης, Τριδυμικές Αυτόνομες Κεφαλαλγίες, Κεφαλαλγία σχετιζόμενη με την άσκηση).