Ειδικό Ιατρείο Απώτερων Νευρολογικών Επιπλοκών της νόσου COVID-19 (Post COVID-19)

Ειδικό Ιατρείο Απώτερων Νευρολογικών Επιπλοκών της νόσου COVID-19 (Post COVID-19) (κωδ. 08824)

Mετά το πρώτο αλλά κυρίως μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας SARS-COVID-19 παρατηρήθηκαν σε αυξημένο αριθμό ασθενών παρατεινόμενα ή νεοεμφανιζόμενα νευρολογικά συμπτώματα αρκετές εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη με COVID-19 με αποτέλεσμα να έχει εισαχθεί πλέον στην ιατρική ορολογία ο όρος «Post Covid-19 Neurological Syndrome» (PCNS). Η Β΄Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και εναρμονιζόμενη με αυτές εγκαινιάζει από τον 6/2021 τη λειτουργία Ειδικού Εξωτερικού Ιατρείου που αφορά στην εξέταση, αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών που νόσησαν με COVID-19 και παρουσιάζουν μετά την ασθένειά τους εμμένοντα ή νεοεμφανισθέντα νευρολογικά συμπτώματα.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Ειδικού Ιατρείου Απώτερων Νευρολογικών Επιπλοκών της νόσου COVID-19 είναι η αξιολόγηση και η τακτική παρακολούθηση ασθενών με ιστορικό προηγηθείσας νόσου COVID-19, οι οποίοι εμφανίζουν νευρολογικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, μυαλγίες, κόπωση, εμμένουσες διαταραχές όσφρησης και γεύσης, διαταραχή ανώτερων νοητικών λειτουργιών καθώς και η εξατομικευμένη διαγνωστική τους προσέγγιση με εργαστηριακό, απεικονιστικό, νευροφυσιολογικό ή/και νευροψυχολογικό έλεγχο. Στα πλαίσια της στενής διεπιστημονικής συνεργασίας και της ολιστικής προσέγγισης υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ειδικότητες του ΠΓΝ «Αττικόν», όπως επίσης και στενή συνεργασία με φυσίατρο, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγο και ψυχίατρο.