Ειδικό Ιατρείο Νόσου Κινητικού Νευρώνα

Ειδικό Ιατρείο Νόσου Κινητικού Νευρώνα (κωδ. 08675)

Η Νόσος Κινητικού Νευρώνα ή Πλάγια Μυοατροφική σκλήρυνση (ALS), αποτελεί ένα σπάνιο νευροεκφυλιστικό νόσημα που προκαλεί πολύ σοβαρή λειτουργική επιβάρυνση στους ασθενείς και για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ειδική θεραπεία. Στο ειδικό ιατρείο εξετάζονται ασθενείς είτε με πιθανή νόσο προκειμένου να γίνει η πρώτη διάγνωση είτε με επιβεβαιωμένη διάγνωση του νοσήματος για συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Παρέχεται εξειδικευμένη προσέγγιση από έμπειρο ιατρικό προσωπικό που στοχεύει καταρχήν στη διάγνωση του νοσήματος και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Αυτό γίνεται με την τακτική κλινική και παρακλινική παρακολούθηση των ασθενών και την υποστήριξη όλων των επιμέρους αναγκών τους – επιπλοκών του νοσήματος, όπως η κινητική αναπηρία, οι διαταραχές κατάποσης , οι αναπνευστικές διαταραχές, οι διαταραχές επικοινωνίας και η ψυχολογική επιβάρυνση.