Ειδικό Ιατρείο Γενικό Νευρολογικό

Ειδικό Ιατρείο Γενικό Νευρολογικό (κωδ. 02437)

Στο Γενικό νευρολογικό ιατρείο εξετάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που παρουσιάζει νευρολογική συμπτωματολογία. Γίνεται προσεκτική προσέγγιση του ασθενή προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση. Έπειτα, ο ασθενής μπορεί είτε να παρακολουθείται στο γενικό ιατρείο είτε να παραπεμφθεί σε κάποιο από τα ειδικά ιατρεία εάν το νόσημά του απαιτεί πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση.