Ειδικό Ιατρείο Μυασθένειας

Ειδικό Ιατρείο Μυασθένειας (τηλ 210 5832468)

Στο ειδικό ιατρείο εξετάζονται ασθενείς με πιθανή μυασθένεια ή μυασθενικά σύνδρομα για να τεθεί διάγνωση ή διεγνωσμένοι ασθενείς για μακροχρόνια νευρολογική παρακολούθηση. Η διάγνωση επιτυγχάνεται σε συνεργασία με το εργαστήριο Νευροφυσιολογίας , όπου διενεργείται δοκιμασία επαναληπτικών νευρικών ερεθισμών και ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυικής ίνας . Η παρακολούθηση των ασθενών περιλαμβάνει τακτική κλινική εξέταση , χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής και αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών του νοσήματος καθώς και των μυασθενικών κρίσεων όταν αυτό απαιτείται.