Ειδικό Ιατρείο Νόσου Πάρκινσον

Ειδικό Ιατρείο Νόσου Πάρκινσον (κωδ. 06753)

Το Ιατρείο λειτουργεί από το 2007. Στελεχώνεται από Νευρολόγους με εξειδίκευση στις Κινητικές διαταραχές, που συνεργάζονται στενά με Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως Ψυχιάτρους, Φυσιάτρους και Νευροχειρουργούς, και άλλους Επαγγελματίες Υγείας, όπως Φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους, για την ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών. Η δραστηριότητα του Ιατρείου που σχετίζεται με τα Σπάνια Νοσήματα έχει να κάνει με ιδιαίτερες μορφές Νόσου Πάρκινσον, με πρώιμη ηλικία έναρξης και κληρονομικό ιστορικό, με διάφορες μορφές δυστονίας, με άτυπα Παρκινσονικά Σύνδρομα, μερικά από τα οποία που μπορεί να συνδυάζονται με νοητική έκπτωση (οπότε αναφέρονται στο Ιατρείο Σπανίων Ανοιών, με το οποίο υπάρχει συνεργασία), καθώς και με σπάνια κληρονομικά νοσήματα που εκδηλώνονται κατά βάση με κινητικές διαταραχές.

Συνοψίζοντας το έργο το ιατρείου, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί ασθενείς με τις παρακάτω σπάνιες κινητικές διαταραχές.
Νόσο Πάρκινσον Πρώιμης έναρξης, Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων, Εστιακή, τμηματική ή πολυεστιακή δυστονία, Σύνδρομο Μυοκλονίας-Δυστονίας, Καλοήθη οικογενή χορεία, Πρωτοπαθή δυστονία τύπου DYT6, Ταχείας έναρξης δυστονία-Παρκινσονισό, Panothenate Kinase-associated Neurodegeneratio, Νόσο Fahr (bilateral pallidodentate calcinosis), Πρωτοπαθή δυστονία τύπου DYT1

Ειδική αντιμετώπιση απαιτείται στις περιπτώσεις εστιακών μορφών δυστονιών, όπου γίνεται έγχυση αλλαντοτοξίνης από εξειδικευμένο προσωπικό.