Συνέδρια-Δημοσιεύσεις

Αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κλινικής στη διάρκεια της πενταετούς λειτουργίας της είναι:

  • 55 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις μετά από κρίση (peer review) και πάνω από 20 επιστολές (letters to the editor)
  • Η συμμετοχή με >100 ανακοινώσεις καθώς και ομιλίες σε πολλά Συνέδρια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.
  • Προσκλήσεις στελεχών της Κλινικής ως ομιλητών σε πολυάριθμες Επιστημονικές Εκδηλώσεις τόσο στη χώρα μας, όσο και στην αλλοδαπή.
  • Η συμμετοχή στελεχών της Κλινικής σε Επιτροπές Σύνταξης Διεθνών και Ελληνικών Περιοδικών διεθνών και Ελληνικών.
  • Η συμμετοχή στελεχών της Κλινικής στη συγγραφή βιβλίων για θέματα Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
  • Ο Διευθυντής της Κλινικής είναι από 6ετίας εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας καθώς και εκπρόσωπος της χώρας μας στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πρόγραμμα για δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης στην Εντατικολογία για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.