Ερευνητικό Έργο

Η κλινική συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

 • Μελέτη της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος των υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ασθενών
 • Κλινικές και παθοφυσιολογικές μελέτες σε ασθενείς με Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας του Ενηλίκου
 • Αλληλεπίδραση Καρδίας-Πνευμόνων σε αρρώστους με Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας του Ενηλίκου
 • Αξιολόγηση νέων τεχνικών υποστήριξης της αναπνοής ασθενών με ΑRDS
 • Εκτίμηση λειτουργικότητας δεξιάς κοιλίας σε βαρέως πάσχοντες, με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας για προσδιορισμό του κλάσματος εξώθησης και του όγκου της δεξιάς κοιλίας.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση πνευμονικής υπέρτασης και διαταραχών πνευμονικής κυκλοφορίας γενικότερα σε βαρέως πάσχοντες.
 • Νέα ραδιοϊσοτοπική τεχνική για την εκτίμηση της αρδευόμενης επιφάνειας πνευμονικών τριχοειδών σε ασθενείς της ΜΕΘ.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση αιμοδυναμικών διαταραχών σε ασθενείς με shock, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας νέων φαρμάκων ή νέων καθετήρων Swan-Ganz και νέων συστημάτων αιμοδυναμικού ελέγχου.
 • Αξιολόγηση με τη βοήθεια κλινικών μελετών νέων μεθόδων αντιμετώπισης ασθενών με σήψη ή σηπτικό shock
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών από διάφορα συστήματα σε ασθενείς με σήψη ή σηπτικό shock
 • Την αντιμικροβιακή θεραπεία και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
 • Την φαρμακοκινητική/ φαρμακοδυναμική νεοτέρων αντιμικροβιακών φαρμάκων.
  Τις συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση ενδοκρινικών διαταραχών σε ασθενείς της ΜΕΘ.
 • Συστήματα μηχανοργάνωσης της ΜΕΘ
 • Δείκτες εκτίμησης βαρύτητας ασθενών ΜΕΘ
 • Πειραματικά μοντέλα για τη μελέτη της προκαλούμενης από τον αναπνευστήρα βλάβης (Ventilator Induced Lung Injury ή VILI).
 • Πειραματικά μοντέλα για τη μελέτη της παθοφυσιολογίας του σηπτικού shock