Εξωτερικά Ιατρεία

     Με την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ και για μια τριετία περίπου μέχρι την εγκατάσταση της Β’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, η Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας κάλυψε και τις ανάγκες των άλλων κλινικών του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των πνευμονολογικών ασθενών, με τη διενέργεια πνευμονολογικών εξετάσεων και προεγχειρητικών εκτιμήσεων, σπιρομετρήσεων και βρογχοσκοπίσεων.

     Σήμερα λειτουργεί μόνο το εξωτερικό τακτικό ιατρείο της κλινικής κάθε Πέμπτη για όσους ασθενείς χρειάζονται παρακολούθηση μετά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ (κύρια ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια).

     Επιπλέον με πρωτοβουλία της κλινικής μας ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΑΤΤΙΚΟΝ τακτικό εξωτερικό διακλινικό ιατρείο για την αντιμετώπιση ασθενών με πνευμονική υπέρταση. Το διακλινικό αυτό ιατρείο λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με τη συνεργασία και συμβολή ιατρικού δυναμικού τόσο από την κλινική μας (Επίκουρος Καθηγητής Ορφανός Στυλιανός ως αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος και Λέκτορας Τσαγκάρης Ηρακλής), όσο και της Β’ Καρδιολογικής, της Β’ Πνευμονολογικής και της Δ’ Παθολογικής Κλινικής, ενώ κατά περίπτωση υπάρχει συνεργασία και άλλων κλινικών (Ακτινολογικού, ραδιοισοτόπων κ.λ.π.)