Ειδικές Μονάδες

Από τον εσωτερικό κανονισμό της (Φ.Ε.Κ. 899/Β/3-7-2003) και με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και νοσηλευτικής λειτουργίας της, για τη Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας προβλέπεται η ανάπτυξη 30 κλινών Εντατικής με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία των ακολούθων ειδικών μονάδων:

1) Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

2) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)

3) Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

4) Μονάδα ενδοσκοπήσεων και διαγνωστικών-θεραπευτικών παρεμβάσεων (επεμβατικών και μη) σε βαρέως πάσχοντες

5) Εργαστήριο μελέτης και έρευνας των διαταραχών λειτουργίας του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος σε βαρέως πάσχοντες