Προσωπικό (Staff)

Διευθύντρια Κλινικής: Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Μέλη ΔΕΠ:

Παπαδαυίδ Ευαγγελία – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κατούλης Αλέξανδρος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Νταλαμάγκα Μαριάννα-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε παράλληλη απασχόληση στη Μονάδα Αυτοάνοσων Δερματικών Νόσων

Ιατροί ΕΣΥ:

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος-Επιμελητής Β

Θεοτοκόγλου Σοφία – Επιμελήτρια Β

Συρμαλή Άννα - Επιμελήτρια Β

Λαμπαδάκη Κυριακή –Επιμελήτρια Β

Σγούρος Γεώργιος Δ/της ΕΣΥ Νοσοκομείο Μεταξά, σε παράλληλη απασχόληση στο Δερματοχειρουργικό.

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι:

Καπνιάρη Ειρήνη

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ρόπα Μαριτίνα -Δερματολόγος

Λούμου Παναγιώτα – Στοματολόγος / Οδοντίατρος

Νεαμονητός Κωνσταντίνος – Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος

Ευθυμίου Ράνια- Δερματολόγος

Καζαντζόγλου Αγγελική- Δερματολόγος

Προϊσταμένη Κλινικής: Ταφραλή Δήμητρα ( 3ος όροφος)