Αναγνώριση Β' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων

Με το ΦΕΚ Τεύχος Β αρ.4276/22-11-2019 αναγνωρίστηκε η Β' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών Νοσημάτων Παίδων και Ενηλίκων.

Ευαγγελία Παπαδαυίδ
Αναπλ. Καθηγήτρια
Διευθύντρια Β’ Κλινικής Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων