3ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις & Προοπτικές 2007-2008 στην Καρδιολογία»

Η Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚOΝ» σας καλεί στο 3ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις & Προοπτικές 2007-2008 στην Καρδιολογία».

Ελπίζουμε να σας δοθεί η ευκαιρία να προβληματιστείτε μαζί μας για τις εξελίξεις στην Kαρδιολογία το 2007 και τις προοπτικές που διανοίγονται για το 2008.

Oι εξελίξεις της Καρδιολογίας αποκτούν τέτοιους ιλιγγιώδεις ρυθμούς που, ουσιαστικά, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την παρακολούθηση, ακόμη και σε ειδικότερα μεμονωμένα πεδία εξειδίκευσης.

Καταβλήθηκε εκ μέρους μας προσπάθεια να κληθούν διακεκριμένοι σε ειδικά πεδία ξένοι συνάδελφοι, οι οποίοι σε συνεργασία με γνωστούς Έλληνες ειδικούς θα προσπαθήσουν να απεικονίσουν τις εξελίξεις στην Καρδιολογία του 2007 και τις Προοπτικές του 2008.

Η πρόσκληση αυτή της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής απευθύνεται σε όλους, από τον ειδικευόμενο Καρδιολόγο ως το βαθύ γνώστη-ερευνητή του αντικειμένου του, με την ελπίδα ότι θα συζητηθούν και θα διευκρινιστούν ακόμα και οι αντικρουόμενες απόψεις σε κάθε ενότητα χωριστά.

Εκ μέρους της Oργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου σας προσκαλώ να συμμετάσχετε σε αυτή μας την προσπάθεια.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος της Oργανωτικής Επιτρoπής

Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου