Ερευνητικό έργο

Η Κλινική παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο σε συνεργασία με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.