Ειδικά Τμήματα

  • Προληπτικής Καρδιολογίας
  • Μελέτης Αθηροσκλήρωσης
  • Μελέτης Αρτηριακής Υπέρτασης
  • Μελέτης Πνευμονικής Υπέρτασης
  • Καρδιακής Ανεπάρκειας
  • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος