Γενικά για την Κλινική

 Η Παιδοχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ATTIKON” το 2004 (Αρ. Εγκ. Παιδοχειρουργικής Κλινικής ¨Υ4α/96096/03 ΦΕΚ213/Β2004, ΦΕΚ Οργανισμού Νοσοκομείου 1250/11-04-2012) και η έναρξη της λειτουργία της έγινε στις 13/1/2016 (Πρακτικά Δ/Σ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “ATTIKON” . Η Κλινική ευρίσκεται στο 2ο όροφο του Νοσοκομείου, και συστεγάζεται με την Γ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική.

Αποστολή της Κλινικής είναι:

• Η παροχή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε ασθενείς ηλικίας 0-14 ετών και σε εφήβους.

• Η εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, των ειδικευόμενων στην Παιδοχειρουργική καθώς και των ειδικευόμενων Παιδιάτρων και Γενικών Χειρουργών.

• Η διεξαγωγή βασικής και κλινικής έρευνας στην Παιδοχειρουργική