Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

1. Παιδοουρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Βάος
Λειτουργεί κάθε Τρίτη 09.00-12.00 στην Δ’ στάση, Ιατρείο 55

2. Παιδοχειρουργικό Εξωτερικό Ιατρείο
Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Βάος
Λειτουργεί κάθε Πέμπτη, 09.00-13.00 στην Δ’ στάση, Ιατρείο 49