Εκπαιδευτικό έργο

1. Εκπαιδευτικά μαθήματα στους προπτυχιακούς φοιτητές του 4ου και 6ου έτους
2. Εκπαιδευτικά μαθήματα στους ειδικευόμενους ιατρούς της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, και του ειδικευόμενους ιατρούς των Πανεπιστημιακών Χειρουργικών Κλινικών του Νοσοκομείου
3. Διατομεακές συναντήσεις σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (Παιδιατρική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ακτινολογία κ.α)